Waarom maakt zonlicht gelukkig?

Geplaatst door

Als de zon schijnt, zijn we allemaal blij. Wat doet dat licht met ons en hoe kunnen we ons leven wat zonniger maken in combinatie met voetbal?

ZONLICHT IS GEZOND

Alles begint bij de zon, zonder de warmte en het licht zou leven op aarde niet mogelijk zijn. Dat zie je duidelijk in de lente. Als de zon langer begint te schijnen, barst overal het groen uit de aarde. Planten vangen gretig het zonlicht op en gebruiken het om de groene kleurstof chlorofyl aan te maken. Doordat planten deze kunst beheersen zijn ze de basis van de voedselkringloop. Ook vleeseters zijn afhan- kelijk van dieren die planten eten. Via planten kunnen we het zonlicht letterlijk eten of drinken. Al kunnen we de zonnestralen niet omzetten in brandstof, we hebben zonlicht wel degelijk nodig.
Sinds Siffres heldhaftige experiment hebben we geleerd dat zonlicht of daglicht een krachtige bron van gezondheid en levenslust is. We weten nu dat licht nodig is voor allerlei cognitieve functies, zoals alertheid, concentratievermogen, geheugen en reactiesnelheid. En uit eigen ervaring weten we allemaal: als de zon schijnt raken we collectief in een goede stemming. Bij de eerste miezerige zonnestraaltjes gaan we massaal naar buiten, naar een terrasje, baden in het licht en sporten. En we voelen ons meteen opperst gelukkig. Maar waar ligt dat nou aan?

zienrs

Meer info op BOS Optiek